Din nettleser er dessverre ikke støttet
Du benytter deg av en eldre versjon av Internet Explorer. Denne nettleseren er ikke støttet av løsningen og du vil derfor oppleve at noe funksjonalitet ikke virker optimalt. Vi anbefaler at du oppgraderer til en nyere versjon eller laster ned en alternativ nettleser nedenfor.

Personvern

Veterinærinstituttets samfunnsoppdrag er å utvikle beredskap og kompetanse for å avverge og bekjempe helsetrusler hos fisk, dyr og mennesker. Dette innebærer innsamling og lagring av biologisk materiale for diagnostikk, beredskap, utbruddsoppklaring, forskning og overvåkings- og kontrollprogrammer.

Veterinærinstituttets behandling av personopplysninger tilknyttet prøvematerialet som mottas i henhold til samfunnsoppdraget, er hjemlet i EU’s personvernforordning (GDPR) artikkel 6, pkt. 1c (rettslig forpliktelse) og 1e (allmenhetens interesse eller utøvelse av offentlig myndighet). Dette innebærer at den opplysningene gjelder ikke kan kreve slike data slettet eller prøver destruert.

Alle har rett til å få:
    vite hvilke opplysninger som er lagret om seg
   rettet personopplysninger som er feil

Se www.vetinst.no for ytterligere informasjon. Om nødvendig, ta kontakt med Veterinærinstituttets personvernombud postmottak@vetinst.no
Veterinærinstituttet er en offentlig institusjon hvilket innebærer at saksbehandling følger offentlige forvaltningsregler.